Кафедра тактики військ протиповітряної оборони Сухопутних військ

Поле – академія курсанта

Кафедра «Тактики військ протиповітряної оборони Сухопутних військ» входить до складу факультету ППО Сухопутних військ та здійснює підготовку фахівців тактичного рівня для частин і підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних та є випускаючою кафедрою у підготовці курсантів за спеціальністю «Управління діями підрозділів військ ППО СВ».

Історія кафедри «Тактики військ протиповітряної оборони Сухопутних військ»

Історія кафедри починається з серпня 1993 р., коли вона була сформована у складі Харківського військового університету. Першим начальником кафедри був кандидат військових наук доцент полковник Кулєшов Олександр Васильович. Першими заступниками начальника кафедри – кандидати військових наук доценти полковники Рагулін С.В. і Лезік О.В.

З 1 вересня 1993 р. кафедра розпочала підготовку офіцерів оперативно-тактичного та тактичного рівнів для військ ППО СВ.

У 1995 р почалось створення наукової школи з напрямку вдосконалення бойового застосування підрозділів і частин військ ППО СВ, підвищення ефективності їх дій. До штату кафедри, як структурний підрозділ, увійшла ад’юнктура. Першими ад’юнктами й здобувачами були полковники Ворошилов С.В. та Лазутський А.Ф., підполковники Кіслов Ю.М., Новіков В.М., Деба А.В.

З 2004 по 2006 рр. кафедру очолював кандидат військових наук доцент полковник Лезік О. В., який неодноразово заохочувався командуванням факультету та університету як один з кращих методистів при підготовці та проведенні всіх видів занять, навчань та тренувань. Зарекомендував себе як добрий адміністратор та організатор.

З 2006 р. по 2013 р. кафедру очолював кандидат технічних наук доцент полковник Орєхов С.В., який активізував навчальну та наукову діяльність на кафедрі, на новому рівні організував редакційно-видавничу роботу, постійно підтримував кращі традиції військ ППО СВ. У цей період на кафедрі 2 ад’юнкти кафедри – полковник Дзеверін І.Г. та підполковник Тіхонов І.М. захистили дисертації та здобули наукові ступені кандидатів військових наук.

З 2013 р. по 2016 р. кафедру очолював кандидат технічних наук доцент полковник Піскунов С.М. – один із провідних фахівців в галузі бойового застосування військ ППО СВ.

З липня 2017 р. кафедру очолив полковник ВОЛКОВ АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ, який до цього очолював відділ підготовки військ ППО Командування Сухопутних військ та має великий практичний досвід підготовки військових частин та підрозділів ППО СВ. Неоднократно брав безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції у 2014 – 2017 рр.

Сьогоднішня назва кафедри – «Тактики військ ППО Сухопутних військ» яка входить до складу факультету ППО Сухопутних військ ХНУПС ім. І.Кожедуба і здійснює підготовку офіцерів – фахівців військ ППО СВ.

З 2017 року кількість науково-педагогічних працівників кафедри складає десять викладачів, з них 2 кандидати військових наук, 2 кандидати технічних наук, 3 з них доценти та 5 учасників бойових дій.

Сьогодні кафедра виконує широке коло завдань:

  • Проводить науково-дослідницьку роботу в інтересах командування військ ППО Сухопутних військ;
  • Приймає участь у відпрацюванні освітньо-кваліфікаційних характеристик освітньо-професійних програм підготовки курсантів,
  • Навчальних планів та програм;
  • Вдосконалює методику підготовки та проведення всіх видів занять та навчань;
  • У тому числі і з бойовою стрільбою.

До складу кафедри, крім науково-педагогічних працівників, входять навчально-лабораторний комплекс кафедри та навчальні кабінети. Навчально-лабораторний комплекс кафедри очолює капітан Ясинський О.М., старанний та ініціативний офіцер. Під його керівництвом особовий склад комплексу забезпечує готовність навчально-матеріальної бази до проведення всіх видів занять, проводиться її удосконалення, відповідно до вимог сьогодення, впроваджується використання у проведенні занять новітніх технічних засобів навчання, програмних продуктів і наочних посібників. Навчально-матеріальна база кафедра включає в себе: 3 навчальні аудиторії, комп’ютерний клас, 2 навчальні кабінети, тактичне поле на навчально-тренувальному комплексі факультету. Крім того практична підготовка курсантів проводиться на навчальних центрах військ протиповітряної оборони Сухопутних військ та безпосередньо у військових частинах.

Випускники кафедри на даний час займають високі посади у військах ППО СВ:

  • Командирів частин;
  • Начальників протиповітряної оборони частин;
  • Командирів дивізіонів.

У повсякденній діяльності кафедра у своїй роботі основну увагу спрямовує на вдосконалення практичної підготовки курсантів, підготовки їх до виконання завдань за призначенням, удосконалення навчально-матеріальної бази кафедри, покращення навчально-виховної та науково-методичної роботи, удосконалення форм і методів підвищення якості проведення навчальних занять, забезпечення їх високого наукового рівня, провадження активних форм навчання, дослідження актуальних питань теорії та практики військової справи, досвіду застосування частин і підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ в антитерористичній операції. Колектив кафедри гідно продовжує традиції підготовки офіцерських кадрів для військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України.

Останні новини факультету ППО СВ