Кафедра бойового застосування озброєння протиповітряної оборони Сухопутних військ

Кафедра бойового застосування озброєння ППО СВ виконує завдання з підготовки фахівців тактичного рівня для військ ППО СВ шляхом проведення навчальних занять з військово-технічних та тактико-спеціальних дисциплін, військово-наукової та виховної роботи з курсантами факультету ППО СВ, науково-дослідної роботи в інтересах військ ППО СВ, підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та інженерно-технічного складу.

На база радіотехнічної академії імені Говорова у Харкові 1992 р. був створений Харківський військовий університет. До складу університету увійшов факультет протиповітряної оборони Сухопутних військ і з 1992 року розпочав готувати спеціалістів малої дальності та ближньої дії, на заміну Київському вищому зенітному ракетному інженерному ордена Леніна Червонопрапорному училище та Полтавському вищому зенітному ракетному командному Червонопрапорному училищу.

З 1992 р. по 1997 р. готувала випускників кафедра № 12 «Стрільби та бойової роботи на зенітних ракетних та зенітних артилерійських комплексах». Першим її начальником був полковник Вишняков В.М. З 1997 року по 2005 рік кафедра № 12 «Стрільби та управління вогнем» – начальник кафедри полковник Обрядін В.В. З 2005 р. по 2008 р. кафедра № 202 «Бойового застосування озброєння протиповітряної оборони Сухопутних військ» – начальник кафедри полковник Страшний І.Л. З 2008 р. по 2013 р. кафедра № 602 – начальник кафедри полковник Коваленко С.П.

З 2013 року по теперішній час кафедру очолює кандидат технічних наук доцент полковник Кадубенко Станіслав Валентинович.

Кафедра є провідною у підготовці офіцерів для підрозділів управління та радіолокаційної розвідки військ ППО СВ. На кафедрі викладаються наступні дисципліни: «Основи стрільби та керування вогнем підрозділів, озброєних зенітними комплексами ближньої дії», «Основи стрільби та керування вогнем підрозділів, озброєних зенітними комплексами малої дальності», «Бойове застосування зенітних комплексів малої дальності військ ППО СВ», «Бойове застосування зенітних комплексів ближньої дії військ ППО СВ», «Бойове застосування ЗУ-23», «Бойове застосування переносних зенітних ракетних комплексів», «Побудова та експлуатація засобів радіолокаційної розвідки та автоматизованого управління військ ППО СВ», «Бойове застосування засобів радіолокаційної розвідки та автоматизованого управління військ ППО СВ», «Моделювання бойових дій підрозділів військ ППО СВ». Крім того викладачі кафедри керують проведенням практики у військах та військовим стажуванням курсантів з першого до п’ятого курсів.

На кафедрі викладають висококваліфіковані фахівці: кандидат технічних наук підполковник Куценко В.В., кандидат військових наук доцент працівник Збройних Сил України Коваленко С.П., кандидат технічних наук старший науковий співробітник працівник Збройних Сил України Кудряшов В.Є., носії великого практичного досвіду служби у військах майор Чеканов А.В, Загоруйко І.Я. – учасник бойових дій, викладач майор Добровольський Д. Д., які передають свій досвід та знання курсантам і слухачам.

Навчання курсантів здійснюється у спеціалізованих аудиторіях з класними варіантами та на навчально-бойових зразках озброєння. Значна увага приділяється підвищенню методичного рівня викладання навчальних дисциплін, науково-педагогічній майстерності та кваліфікаційного рівня викладачів, а також підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації.

За останні роки на кафедрі захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Кафедра проводить активну роботу по впровадженню в навчальний процес прогресивних методик та підвищення наочності навчання, використанню сучасних тренажно-імітаційних комплексів. Ці методики найбільш ефективно використовуються під час проведення тактико-спеціальних та практичних занять, командно-штабних навчань і військових ігор.

На кафедрі є сучасна навчально-матеріальна база. Заняття проводяться на тренажерах та навчально-бойових зразках озброєння. На базі класних варіантів пунктів управління та навчально-бойових зразків РЛС розгорнута ланка управління від протиповітряної оброни армійського корпусу до вогневої одиниці.

Кафедра є центром навчально-методичної роботи. На засіданнях кафедри обговорюються питання вдосконалення структури і змісту навчальних дисциплін, методики проведення і матеріально-технічного забезпечення навчальних занять, підготовки науково-педагогічних кадрів і підвищення кваліфікації особового складу кафедри, проведення педагогічних (методичних) експериментів.

Останні новини факультету ППО СВ