Факультефт радіотехнічних військ протиповітряної оборони

Кафедра тактики радіотехнічних військ

Кафедру ” Тактики радіотехнічних військ” очолює доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України полковник Худов Геннадій Володимирович.

Кафедра була створена на базі кафедри радіопеленгації (радіолокації), створеної в 1942 році у складі Вищої військової школи (ВВШ) ППО Червоної армії із завданням забезпечення підготовки військових інженерів по радіотехнічним спеціальностям. З 1946 року кафедра була у складі Артилерійської радіотехнічної академії, а в подальшому Військової інженерної радіотехнічної академії ППО імені Говорова Л.О.

За роки незалежності України після низки організаційно-структурних заходів кафедра увійшла до складу спочатку Харківського військового університету, а потім Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Зараз кафедра є складовою частиною факультету радіотехнічних військ протиповітряної оборони.

Кафедра є випускаючою, що готує фахівців з освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» для частин та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України – основного  джерела об’єктивної  інформації про повітряну обстановку.

Підготовка на кафедрі забезпечується у галузі знань
17        Електроніка та телекомунікації
за спеціальністю
172      Телекомунікації та радіотехніка
та спеціалізацією
Радіолокаційні засоби інформаційного забезпечення військ (сил)

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

 • розробка проектів керівних документів з підготовки та бойового застосування РТВ з урахуванням досвіду залучення підрозділів РТВ до АТО;
 • дослідження інформаційних моделей існуючих та перспективних командних пунктів радіотехнічних підрозділів;
 • моделювання бойового застосування підрозділів РТВ;
 • підвищення ефективності бойового використання радіотехнічних військ за рахунок використання мережево-центричних, телеінформаційних та автоматизованих систем;
 • удосконалення методики проведення занять з навчальних дисциплін кафедри

На кафедрі здійснюється викладання таких навчальних дисциплін:

 1. Тактика радіотехнічних військ.
 2. Тактика роду військ.
 3. Автоматизовані системи управління РТВ.
 4. Моделювання бойового застосування підрозділів РТВ з використанням сучасних інформаційних технологій.
 5. Безпека військової діяльності.
 6. Основи побудови радіолокаційних засобів розвідки повітряного простору.
 7. Організація технічної експлуатації РЛС РТВ.
 8. Практика з бойової роботи в радіотехнічному підрозділі.
 9. Військове стажування.
 10. Історія РТВ та основи фахової підготовки.

Науково-педагогічний потенціал кафедри складають один доктор технічних наук, професор, чотири кандидатів технічних наук, чотири доцента та два командира радіотехнічних бригад, чий величезний практичний досвід служби у військах сприяє якісній підготовці випускників. Велика увага приділяється підвищенню методичного рівня викладання навчальних дисциплін, науково-педагогічній майстерності та кваліфікаційного рівня викладачів, а також підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації.

Кафедра проводить активну роботу по впровадженню в навчальний процес прогресивних методик та підвищення наочності навчання, використанню сучасних тренажно-імітаційних комплексів. Ці методики найбільш ефективно використовуються під час проведення тактико-спеціальних та практичних занять, командно-штабних навчань і військових ігор.

На кафедрі ефективно використовується два навчальні командні пункти: КП окремої радіолокаційної роти та КП радіотехнічного батальйону, на яких ті хто навчається отримують практичні навички виконання обов’язків осіб бойових обслуг командних пунктів військових частин і підрозділів радіотехнічних військ.

Останні новини факультету РТВ ППО