Факультефт радіотехнічних військ протиповітряної оборони

Кафедра озброєння радіотехнічних військ

Колектив кафедри очолює доктор технічних наук доцент полковник Таршин В., який має великий досвід науково-педагогічної діяльності.

Кафедра озброєння радіотехнічних військ має надзвичайно багату історію. Вона створена на базі провідних загально інженерних кафедр Військової інженерної радіотехнічної академії протиповітряної оборони (м. Харків), які у свій час очолювали доктор технічних наук, професор Ширман Я.Д., доктор технічних наук, професор Сєдишев Ю.М., доктор технічних наук, професор Шифрін Я.С., доктор технічних наук, професор Замятін В.І. та інші видатні вчені світового масштабу.

На кафедрі постійно діє дві предметно-методичних комісії: „Пристрої формування, приймання та оброблення сигналів” та „Радіолокація, автоматика та цифрові пристрої”.

Кафедра укомплектована досвідченими високопрофесійними науково-педагогічними працівниками, серед яких 10 кандидатів наук, 6 доцентів та старших наукових співробітників.

Кафедра озброєння радіотехнічних військ здійснює підготовку фахівців в галузі “Електроніка та телекомунікації” а також забезпечує підготовку з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки за напрямом “Військове управління”.

Основні навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі: конструювання та технологія РЕЗ, приймання та оброблення сигналів, цифрова обробка сигналів, основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ, генерування та формування сигналів, радіоелектронні системи, теорія радіолокаційних систем, теорія автоматичного управління, монтажно-експериментальна практика.

Велика увага на кафедрі приділяється підвищенню рівня практичної підготовки курсантів. Підготовку навчально-матеріальної бази кафедри та забезпечення занять здійснює висококваліфікований інженерно-технічний склад навчально-лабораторного комплексу.

Начальник кафедри

полковник

ТАРШИН
ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Кафедри факультету

Довiдник абiтурiєнта

Факультефт радіотехнічних військ протиповітряної оборони

Засновник наукової школи Вітчизняної радіолокації Ширман Яків Давидович (1919-2010)

Останні новини факультету РТВ ППО