Кафедра тактики авіації

Кафедра тактики авіації

…Стратегічне застосування авіації може бути здійснене геніальним використанням декількох принципів, її тактичне застосування вимагає ретельного теоретичного та практичного вивчення.”

Джуліо Дуе

Кафедра “Тактики авіації” навчально-науковий підрозділ льотного факультету, який відповідає за організацію та здійснення “тактичної підготовки” курсантів льотного профілю та забезпечує тактичну підготовку курсантів інших авіаційних спеціальностей університету.

Основне завдання кафедри – надання курсантам льотного профілю знань та вмінь з фундаментальних питань організації підготовки та виконання бойових завдань (польотів) підрозділами різних родів авіації та управління ними у бойових польотах.

Освітній процес на кафедрі реалізує тактичну підготовку шляхом вивчення тактичних, тактико-спеціальних дисциплін та льотної підготовки (фотографія 1).

Практичне заняття з вивчення бойових маневрів

Фотографія 1. Практичне заняття з вивчення бойових маневрів

Основами організації освітнього процесу на кафедрі є:

– розкриття діалектики та закономірностей збройної боротьби екіпажів (підрозділів) у повітрі (рисунок 1);

Приклад пояснення курсантам закономірностей групового повітряного бою

Рисунок 1. Приклад пояснення курсантам закономірностей групового повітряного бою

– активне вивчення та впровадження в освітній процес досвіду бойової підготовки авіаційних частин;

– постійне та творче вивчення з курсантами противника, тактики авіації в локальних війнах з метою пошуку на цій основі нових способів та прийомів виконання бойових завдань;

– формування психологічної готовності курсантів до ефективного виконання бойових польотів в екстремальних умовах, при застосуванні противником засобів радіоелектронної боротьби;

– створення умов формування та подальшого самостійного розвитку творчого тактичного мислення курсантів (рисунок 2).

Приклад пояснення курсантам закономірностей групового повітряного бою

Рисунок 2. Приклад розробки курсантом варіанту повітряного бою

 Реалізація основ освітнього процесу на кафедрі досягається комплексом організаційних та методичних заходів:

– досягнення високого ступеню індивідуалізації та інтенсифікації тактичної підготовки, активізація роботи кожного курсанта;

– створення на всіх видах практичних занять обстановки, що відповідає умовам сучасного бою, з показом сильного та активно діючого противника в умовах, коли данні про його дії мають невизначений характер та вимагають від курсантів вибору найбільш оптимального варіанта рішення;

– організація самостійної роботи курсантів по найбільш складним питанням теорії та практики під керівництвом викладача;

– забезпечення зв’язку льотного навчання з тактичною підготовкою курсантів;

– формування у майбутніх військових льотчиків практичних навичок виконання функціональних обов’язків за посадою після випуску;

– розподіл навчального часу відповідно призначення випускників: підготовка до бойових дій екіпажу та пари – до 70 % навчального часу, ланки – 20%, ескадрильї – 10%;

-пошук та впровадження в освітній процес нових методів та прийомів навчання.

За результатами тактичної підготовки на кафедрі у випускників формуються вміння та навички: на посаді командира екіпажу, пари, ланки (загону) оцінювати наземну та повітряну обстановку, приймати обґрунтоване рішення на виконання бойового завдання; обирати та обґрунтовувати ефективні тактичні прийоми; виконувати розрахунки на бойове застосування засобів ураження; моделювати повітряний бій; оцінювати ефективність тактичних прийомів та бойового застосування засобів ураження; володіти прийомами подолання протиповітряної оборони противника; використовувати бортові засоби радіоелектронної боротьби та діяти в умовах їх застосування; оформлювати та вести робочу карту командира підрозділу; організовувати підготовку пари, ланки (загону) до виконання різних бойових завдань та проводити розбір бойових польотів; творчо використовувати бойовий досвід авіації.

Тактична підготовка курсантів-льотчиків

На кафедрі тактики авіації триває черговий етап теоретичної частини тактичної підготовки майбутніх льотчиків тактичної, транспортної та армійської авіації. Цей етап підготовки, впродовж 5-го курсу, передбачає вивчення навчальної дисципліни “Тактика роду авіації”, розробку курсової та магістерської робіт (фотографія 1, рисунок 1).

Розіграш повітряного бою методом “піший по льотному” на практичному занятті з навчальної дисципліни “Тактика роду авіації (винищувальна авіація)”

Фотографія 1. Розіграш повітряного бою методом “піший по льотному” на практичному занятті з навчальної дисципліни “Тактика роду авіації (винищувальна авіація)”

 Курсанти проходять тактичну підготовку за трьома основними напрямами:

в якості командира екіпажу: виявлення та ураження наземних, повітряних цілей; протиракетне (протизенітне, противинищувальне) маневрування з метою подолання ППО противника; бойове маневрування в районі цілі; застосування засобів радіоелектронної боротьби;

в якості командира ланки: порядок підготовки екіпажів до бойового вильоту; тактичні прийоми завдання ланкою (парою) по наземним об’єктам та ведення повітряного бою; методика моделювання різних видів бойових польотів у тому числі тактичних прийомів подолання засобів ППО противника;

– в якості командира ескадрильї: ознайомлення з методикою тактичної підготовки ескадрильї.

Ці основні питання курсанти також будуть відпрацьовувати практично в процесі льотної підготовки в авіаційних частинах Збройних Сил України.

Варіант розробки курсантом елементів курсової роботи

Рисунок 1. Варіант розробки курсантом елементів курсової роботи

Редакційно-видавнича робота

За останній час на кафедрі відпрацьовані наступні навчальні посібники:

В навчальних посібниках висвітлені основи: організації і бойового застосування армійської авіації (АА); бойових можливостей екіпажів, підрозділів і частин армійської авіації; організації і здійснення взаємодії; моделювання дій екіпажів, підрозділів АА при виконанні бойових завдань; подолання протидії засобів ППО противника та роботи командира підрозділу під час прийняття рішення на виконання бойового завдання. Викладені дані щодо бойових можливостей як своїх вертольотів, так і вертольотів імовірного противника. У розділі подолання засобів ППО розглянуті можливості по подоланню всіх сучасних засобів ППО, які стоять на озброєнні країн, що межують з Україною. Викладена методика основних тактичних розрахунків, які виконуються при прийняті рішення командиром підрозділу армійської авіації, а також наданий досвід застосування АА в АТО і в локальних війнах сучасності.

Навчальний посібник містить систематизоване викладення матеріалу відповідно до навчального плану проходження дисципліни. В посібнику викладена методика основних тактичних розрахунків, які виконуються при прийняті рішення командиром підрозділу транспортної авіації. При розробці посібника використовувався узагальнений досвід використання транспортної авіації в локальних війнах сучасності та під час проведення АТО.

Матеріал посібника може бути використаний курсантами при самостійній роботі над дисципліною, а також при розробці магістерських робіт та при підготовці до державного іспиту.

Вдосконалення навчально-матеріальної бази

Навчальна-лабораторна база кафедри тактики авіації включає лекційну аудиторію та 3 спеціалізованих класів (“Тактика родів авіації”, “Основи тактики авіації”, “Моделювання бойових дій підрозділів авіації”). В аудиторіях кафедри на засадах інноваційних технологій 21-го віку, зусиллями досвідченого професорсько-викладацького складу, професійна підготовка льотчика на землі і його навчання в повітрі об’єднуються в єдиний технологічний процес. Цей процес завершується виконанням та захистом магістерської роботи, яка є звітом випускника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І.Кожедуба щодо досягнення ним рівня державного замовлення на фахівця з професійної підготовки в навчальному закладі.

Начальник кафедри

кандидат педагогічних наук, полковник 

НЕВЗОРОВ Роман Вікторович

Кафедри факультету

Пільги випускників факультету

Випускники льотного факультету по закінчення навчання та призначенні на офіцерські посади порівняно з іншими фахівцями мають пільги:

Пільгове нарахування вислуги років (2 роки за 1 календарний рік)


Підвищене грошове забезпечення


Додаткова профілактична відпустка


Першочергове отримання житла


Присвоєння чергових військових звань на рік раніш


Безкоштовне харчування за льотною нормою


Додаткове забезпечення льотною формою одягу


Довiдник абiтурiєнта

Льотний факультет

Останні новини льотного факультету