СУЧАСНА ВІЙНА: ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ

СУЧАСНА ВІЙНА: ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ

31 травня – 1 червня 2018 року

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-2
2. Зміст 3-5
3. Привітання Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України 6
4. Організаційний комітет конференції 7
5. Вступне слово тимчасово виконуючого обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба генерал-майора Турінського О.В. 8-9
6. Організація психологічного відновлення військовослужбовців. Кудренко О.В.,
Жалюк С.М.
10-12
7. Вплив заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення на формування у особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України національно-ідейних переконань. Баюш О.Я. 12-17
8. Масова свідомість мирного населення в прифронтовій зоні донбасу і перспективи військово-цивільного співробітництва. Кононов І.Ф. 17-20
9. Закони і принципи інформаційно-психологічного протиборства як складової «гібридної» війни. Требін М.П. 20-26
10. «Класичні» і «гібридні» війни: порівняльний аналіз. Рущенко І.П. 26-30
11. Аксіологічна безпека особистості в умовах інформаційної війни. Калиновський Ю.Ю.,
Павліченко О.О.
31-33
12. Гендерна рівність у сфері миру і безпеки: міжнародно-правове регулювання і законодавство україни. Камінська Н.В. 33-40
13. Соціальні наслідки віртуалізації суспільства в контексті інформаційної безпеки. Дзьобань О.П. 40-43
14. Сучасні війни у контексті теорії хвиль Е. Тоффлера. Алімпієв А.М.,
Тяпкіна Ю.О.
44-45
15. Патріотичне виховання військовослужбовців як чинник консолідації українського народу. Лук’яненко В.В. 45-46
16. Методи і засоби інформаційної боротьби у сучасну епоху. Староконь Є.Г. 47-50
17. Evacuation measures and its psychological support during the anti-terrorist operation (ato) in Ukraine. Krotiuk V.,
Buryak O.,
Pustova N.
50-54
18. Генезис операції об’єднаних сил як загроза національній безпеці України. Cтрельченко О.Г.,
Кириченко І.Р.
54-56
19. Використання джерел інформації населенням півночі Луганської області. Петренко О.С. 57-60
20. Суїцид як психологічний феномен. Кислий В.Д.,
Кравченко О.В.
60-62
21. Шляхи впровадження гендерної політики в діяльність Збройних Cил України. Калагін Ю.А. 63-64
22. Проблеми збереження особистої психологічної безпеки в екстремальних умовах. Малоголова О.О. 65-67
23. Психологічні операції як складова інформаційно-психологічного впливу в гібридній війні. Сорокатий М.І.,
Білаш О.В.
67-70
24. Динаміка оцінки українцями проведення Антитерористичної операції (АТО). Хобта С.В. 70-74
25. Роль ліги націй у міжнародно-правовому регулюванні повітряної війни. Акімов М.О. 74-78
26. Про необхідність реформування системи морально-психологічного забезпечення. Рютін В.В.,
Арнаутова В.В.,
Чижевський С.О.
78-79
27. Формування емоційної компетентності у майбутніх фахівців морально-психологічного забезпечення. Яндола К.О. 79-82
28. Ставлення до хабарництва як складова національної безпеки (на прикладі прифронтових зон Донбасу). Верховод Л.І. 82-86
29. Реабілітація військовослужбовців учасників АТО як сучасна складова відновлення боєздатності військ. Зоркін Р.Ю.,
Платонов В.М.
86-90
30. Концепція «мережецентричної війни» та її застосування при веденні бойових дій. Шемчук В.В. 90-96
31. Педагогічні рекомендації для керівного та викладацького складу щодо підвищення готовності майбутніх саперів до виконання завдань за призначенням. Окіпняк А.С.,
Окіпняк Д.А.,
Малюк В.М.
96-99
32. Соціально-правова природа та наслідки гібридної війни та гібридної окупації. Іляшко О.О. 100-103
33. Психолого-педагогічні особливості профілактики наркоманії серед курсантів. Артюхова В.В. 103-105
34. Особливості психологічної підготовки військових льотчиків до професійної діяльності. Приходько Д.П.,
Злотніков А.Л.,
Білоцерківська Ю.О.
106-112
35. Деякі практичні особливості психологічної підготовки фахівців радіотехнічних військ. Монастирський В.В.,
Бабич А.А.
112-116
36. Загальні рекомендації близьким людини, яка перебувала в екстремальних ситуаціях, пов`язаних із службовою діяльністю. Юрченко-Шеховцова Т.І. 116-118
37. Окремі аспекти використання кейс-методу в процесі професійної підготовки військових фахівців у ВВНЗ. Токарєв В.М. 118-121
38. Квест у навчальній діяльності закладу вищої військової освіти. Щокіна Н.Б. 1122-124
39. Бінарна лекція як інноваційна педагогічна технологія у сучасній вищій освіті. Ярош Н.С. 124-125
40. Логіка воєнної агресії у природі людини. Панфілов О.Ю.,
Шум М.А.
126-131
41. Зіткнення цивілізацій: закономірність чи результат політики. Квіткін П.В.,
Дятлова І.В.
131-132
42. Специфіка інкорпорації релігійної складової в національну освітню систему та військову освіту. Фінін Г.І. 133-134
43. Ідеологічна складова збройного протиборства. Кротюк В.А. 135-139
44. Онтологія сучасних війн. Бабенко В.О. 139-144
45. Інформаційно-психологічне протиборство як складова гібридної війни. Ковальов Г.Г. 1144-148
46. Воєнний конфлікт на Сході України: економічний аспект. Кучер Л.Р. 149-153
47. Формування загальної та професійної компетентності фахівців в освітньому середовищі закладів вищої військової освіти. Марченко О.Г. 153-155
48. Застосування дистанційних методів навчання в професійній військовій підготовці. Сеник А.П.,
Войтович М.І.,
Ліщинська Х.І,
Сокіл М.Б.
155-158
49. Інноваційний підхід в закладах вищої військової освіти: філософський аспект. Петрова Л.О. 158-159
50. Пропагандистські технології Кремля у створенні антиукраїнських настроїв у латентній фазі підготовки до анексії Криму. Туранський М.О. 159-164
51. Зони національних розломів багатоскладових суспільств в умовах кризи та війни. Плясов В.С. 164-467
52. Доцільність використання досвіду «литовських ельфів» в українському інтернет-просторі. Шашенков Д.М. 167-169
53. Дослідження проблем гендеру у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Мазур М.В. 169-170
54. Алфавітний покажчик. 170