Колективна монографія «Advanced Ultrawideband Radar»

Advanced Ultrawideband Radar

14 грудня 2016 року видавництвом CRC Press опубліковано колективну монографію «Advanced Ultrawideband Radar». До авторського колективу увійшли фахівці Наукового центру Повітряних Сил – представники наукової школи дослідження розсіяння електромагнітних хвиль на об’єктах різної фізичної природи (О.І. Сухаревський, В.О. Василець, Г.С. Залевський). Монографія високо оцінена групою міжнародних рецензентів.

У 2017 році планується видання монографії «Electromagnetic Wave Scattering by Aerial and Ground Radar Objects» під редакцією О.І. Сухаревського китайською мовою у Китаї.

Науковий центр Повітряних Сил

Актуальнi напрями наукової та науково-технiчної дiяльностi

Огляд новiтнiх iноземних публiкацiй

Роздiл на переопрацюваннi.

Оголошення та новини наукової діяльності НЦ ПС