Комплекс програм автоматизованої системи конструювання розкладу навчальних занять «КАСКАД»

КАСКАД
Чітка організація навчального процесу у вищому військовому навчальному закладі може бути досягнута лише при якісному плануванні. Одним з найбільш відповідальних, трудомістких і складних завдань планування навчального процесу є складання семестрових розкладів навчальних занять. Відповідальність цього завдання визначається безпосереднім впливом результатів його рішення на якість та ефективність навчання курсантів, слухачів (студентів).
З метою підвищення оперативності складання розкладу занять та формування звітних документів в університеті на виконання рішення начальника університету колективом науково-дослідної лабораторії НДВ1 наукового центру Повітряних Сил спільно з кафедрою математичного та програмного забезпечення АСУ факультету АСУ та НЗПА розроблено та впроваджено програмний комплекс «КАСКАД».
КАСКАД

Розроблений комплекс програм автоматизованої системи конструювання розкладу занять розгорнуто на робочих місцях навчальних частин факультетів та навчального відділу університету та успішно використовується під час планування навчального процесу в університеті.

Основні переваги розробленого програмного комплексу:

  • унікальний програмний продукт, створений в університеті, що повністю відповідає змісту всіх етапів планування навчальних занять на семестр;
  • автоматичний контроль формуємого розкладу навчальних занять за визначеними критеріям якості планування занять;
  • автоматична фіксація всіх дій користувачів щодо зміни даних;
  • автоматизоване формування звітних (статистичних) документів щодо спланованого навчального процесу.

Можливі напрями подальших досліджень:

  • розширення функціональності створеного програмного комплексу за рахунок розробки нових модулів: обліку учасників навчального процесу; обліку успішності та рейтингування курсантів (студентів, слухачів) університету тощо;
  • розширення переліку звітних документів;
  • розробка процедур автоматичного формування базового оптимізованого розкладу навчальних занять на семестр з урахуванням заданих обмежень (з використанням генетичних алгоритмів);
  • створення програмних модулів управління та оперативного корегування навчальних планів безпосередньо під час навчального процесу;
  • створення комплексної системи автоматизованого управління ВВНЗ (за інтегрованими складовими: кадри, матеріально-технічне забезпечення, планування та управління навчальним процесом, фінансове забезпечення тощо).
Науковий центр Повітряних Сил

Актуальнi напрями наукової та науково-технiчної дiяльностi

Огляд новiтнiх iноземних публiкацiй

Роздiл на переопрацюваннi.

Оголошення та новини наукової діяльності НЦ ПС