Монографія «Методичні основи системних досліджень та вирішення проблем технічного оснащення збройних сил держави»

В монографії під редакцією провідного фахівця Наукового центру Повітряних Сил Демідова Б.О., що видана наприкінці 2016 року, викладені проблемні питання технічного оснащення збройних сил, відображені методичні аспекти програмно-цільового планування та програмно-ситуаційного управління в військово-технічній галузі. Система озброєння збройних сил держави подана як матеріально-технічна основа їх бойової мощі, розглянути методичні підходи до обґрунтування концепції розвитку та формування обліку перспективної системи озброєння, управління життєвими циклами зразків ОВТ, розвитком системи озброєння і військово-промислового комплексу.

Викладені методичні основи концептуально-облікових досліджень та проектування ОВТ. Розглянуті технології, що застосовуються у військово-технічної галузі, і прикладні питання управляння ризиками, а також представлені положення, що стосуються автоматизації управління реалізацією програм та державних оборонних заказів.

Науковий центр Повітряних Сил

Актуальнi напрями наукової та науково-технiчної дiяльностi

Огляд новiтнiх iноземних публiкацiй

Роздiл на переопрацюваннi.

Оголошення та новини наукової діяльності НЦ ПС