Супроводження питань організації освітнього процесу

На виконання наказу начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба в університеті створена та працює на постійній основі група супроводження питань організації освітнього процесу, до складу якої увійшли провідні фахівці Наукового центру Повітряних Сил.

Метою роботи групи є вдосконалення освітнього процесу в університеті, забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін та підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників, підвищення рівня навченості курсантів, а також проведення заходів наукового супроводження освітнього процесу.

За підсумками роботи групи розробляються рекомендації щодо:

  • врахування досвіду антитерористичної операції при викладанні навчальних дисциплін на кафедрах, внесення змін до робочих програм навчальних дисциплін і відповідних методичних розробок;
  • інтеграції науково-технічної діяльності НЦ ПС університету, що направлена на підвищення ефективності фундаментальних і прикладних досліджень з метою подальшого їх використання в освітньому процесі;
  • підвищення якості проведення заходів методичної роботи на факультетах, кафедрах університету.

Підсумки роботи групи обговорюються на засіданнях вченої ради університету, впроваджуються в освітній процес.

Науковий центр Повітряних Сил

Актуальнi напрями наукової та науково-технiчної дiяльностi

Огляд новiтнiх iноземних публiкацiй

Роздiл на переопрацюваннi.

Оголошення та новини наукової діяльності НЦ ПС