Історична довідка

Харківський національний університет Повітряних Сил є унікальним вищим військовим навчальним і науковим закладом, в якому протягом багатьох десятиліть формувалась наука світового рівня.

За час існування університету проведені тисячі науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результати яких впроваджені у розробку багатьох державних і галузевих наукових і науково-технічних програм, у створення та удосконалення озброєнь і військової техніки, її бойового застосування та експлуатації.

Протягом тривалого часу в університеті створювались численні наукові школи, ряд з яких стали всесвітньо відомими. До них, у першу чергу, належать наукові школи в галузях проектування та експлуатації літальних апаратів, радіолокації, ракетних систем, систем автоматичного управління, оптоелектронних засобів, метрології, оперативного мистецтва, енергетики та інші. Вченим університету належить світовий пріоритет у відкритті ефекту надрозрізнення сигналів та компенсації перешкод у радіолокації, який впроваджений в усі відомі системи протиповітряної та протикосмічної оборони.

З 1947 року в університеті працює ад’юнктура, з 1963 року – докторантура. За цей час в університеті підготовлено 160 докторів та 2000 кандидатів наук.

Для забезпечення атестації науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в університеті створені та працюють три спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів докторських дисертацій (право надано з 1963 року) та кандидатських дисертацій (працюють з 1952 року).

Наукові здобутки вчених університету широко відомі в Україні та поза її межами завдяки численним науковим працям, що друкувалися за запрошеннями наукових видань Білорусії, США, Китаю, Великобританії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Італії та Латвії. Щорічно вчені університету за результатами проведення наукових досліджень публікують більше 1000 наукових праць у провідних наукових виданнях України, готують до друку десятки монографій та підручників, беруть участь більш ніж у 50 всеукраїнських та міжнародних наукових заходах.

Наукова і науково-технічна діяльність

Загальні відомості

Діяльність

Організаційнні підрозділи

Воєнно-наукова робота курсантів та студентів

Підготовка наукових кадрів

Оголошення та останні новини наукової діяльності ХНУПС