Спеціалізовані вчені ради

В університеті функціонують спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом ″таємно″ на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) наук

СРД 64.702.01 за спеціальностями:

  • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
  • 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок;
  • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (озброєння і військова техніка ППО, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби).

СРД 64.702.02 за спеціальностями:

  • 05.13.06 – інформаційні технології;
  • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (озброєння і військова техніка авіації).

СРД 64.702.03 за спеціальностями:

  • 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;
  • 05.22.13 – навігація та управління рухом.

ЗАХИСТИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Наказом начальника університету від 19.07.202 № 808 затверджене рішення вченої ради університету про утворення разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту дисертаційних робіт здобувачів ступеня доктора філософії:

 

  1. Дисертації на спеціальну тему  ад’юнкта науково-організаційного відділу університету ОЛЕКСЕНКА Олександра Олександровича за спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил) у складі:

голова ради: ЯРОШ Сергій Петрович, професор кафедри тактики зенітних ракетних військ, доктор військових наук за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок, професор;

рецензенти:

МАЛЮГА Володимир Геннадійович, начальник кафедри тактики зенітних ракетних військ, доктор військових наук за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок, старший науковий співробітник;

ТРОФИМОВ Іван Миколайович, начальник науково-дослідного відділу наукового центру Повітряних Сил, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи, старший дослідник;

офіційні опоненти:

ТРИСТАН Андрій Вікторович, заступник начальника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки з наукової роботи, доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом, старший науковий співробітник;

ПУХОВИЙ Олександр Володимирович, начальник кафедри Інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, кандидат військових наук із спеціальності 20.01.01 ‑ воєнне мистецтво, доцент.

 

  1. Дисертації на спеціальну тему  ад’юнкта науково-організаційного відділу університету МАТЮЩЕНКО Ольги Геннадіївни за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія у складі:

голова ради: ШЕВЯКОВ Юрій Іванович, проректор по роботі зі студентами – директор інституту цивільної авіації, доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, професор;

рецензенти:

ЛЕОНТЬЄВ Олексій Борисович, головний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил, доктор технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка, професор;

СІДЧЕНКО Сергій Олександрович, начальник науково-дослідної лабораторії наукового центру Повітряних Сил, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, старший науковий співробітник;

офіційні опоненти:

МОРОЗОВ Олександр Олександрович, начальник Київського інституту Національної гвардії України, доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, професор;

КУВШИНОВ Олексій Вікторович, заступник начальника навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, професор.

Наказ 1806
Наказ 1806

Керівні документи

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів
Положення про спеціалізовані вчені ради Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Оголошення та новини наукової діяльності університету