Суб’єкти ННТД

Наукова і науково-технічна діяльність Харківського національного університету Повітряних Сил є складовою інтегрованої системи військової освіти і науки. Ця діяльність здійснюється керівним складом університету, науковими працівниками наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил, науково-педагогічними працівниками кафедр університету, навчально-наукового центру мовної підготовки, докторантами, ад’юнктами, курсантами та студентами.

Суб’єкти ННТД
Наукова і науково-технічна діяльність

Загальні відомості

Діяльність

Організаційнні підрозділи

Воєнно-наукова робота курсантів та студентів

Підготовка наукових кадрів

Оголошення та останні новини наукової діяльності ХНУПС