Військово освіта в Україні поділяється на мережу вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України.

Загальне керівництво системою військової освіти здійснює Департамент військової освіти та науки, який є структурним підрозділом центрального апарату Міністерство оборони України.

У відповідності до Положення про вищі військові навчальні заклади — Вищі військові навчальні заклади (далі — ВВНЗ) є суб’єктами освітньої діяльності в системі військової освіти, інтегровані в державну систему освіти та створені з метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до Законів України військових формуваннях, а також відповідних фахівців з питань оборонно-мобілізаційної роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади.

На теперішній час підготовка військових фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань держави здійснюється за повним переліком напрямів та спеціальностей (спеціалізацій) підготовки військових фахівців.