1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Алгоритм побудови області компромісу у геометричному проектуванні

Алгоритм побудови області компромісу у геометричному проектуванні

І.В. Гребеннік, Т.Є. Романова, С.Б. Шеховцов, Г.М. Яськов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається задача побудови досить щільних апроксимацій області компромісу (множина Парето, множина Слейтера) для двокритеріальних задач у геометричному проектуванні. Наводяться покрокові алгоритмі кусковолінійних апроксимації та результати тестових прикладів.


Ключові слова: множина компромісу, множина Парето, множина Слейтера, алгоритми апроксимації множини компромісу, геометричне проектування