1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(9)'2007
  5. Визначення показників та швидкісного режиму руху автотранспортних засобів

Визначення показників та швидкісного режиму руху автотранспортних засобів

П.М. Гащук, М.В. Дубно, В.М. Палюх
УДК 629
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розроблені методи моделювання режимів руху й отримано поліноміальні моделі для визначення часової витрати палива, середнього передатного числа трансмісії, середньої потужності і середньої частоти обертання вала двигуна, крутного моменту і додаткових витрат потужності на криволінійний рух залежно від перетину поздовжнього профілю дороги, повної маси автопоїзда, перешкодонасиченості маршруту руху, коефіцієнта зчеплення шин з дорогою, коефіцієнта опору коченню та інтенсивності руху.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Гащук П.М., Дубно М.В., Палюх В.М. Визначення показників та швидкісного режиму руху автотранспортних засобів. Системи озброєння і військова техніка. 2007. № 1(9). С. 77-80.