1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(108)'2013
  5. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ МОДЕЛІ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ОПЕРАТИВНИМ ПЕРСОНАЛОМ АЕС В НЕШТАТНИХ СИТУАЦІЯХ

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ МОДЕЛІ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ОПЕРАТИВНИМ ПЕРСОНАЛОМ АЕС В НЕШТАТНИХ СИТУАЦІЯХ

П.Ф. Буданов, К.Ю. Бровко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуті етапи ухвалення рішення оперативним персоналом атомних електростанцій в штатних і нештатних ситуаціях для різних режимів функціонування при виявленні динаміки зміни технологічних параметрів, які ведуть до виникнення несправностей, аварій і катастроф, для цього розроблена схема основних етапів моделювання автоматизованого повчального засобу - тренажера і запропонована структурно-функціональна схема дій оператора по ухваленню рішень з допомогою апаратно-програмних засобів і модульних сценаріїв, інтегрованих в моделі - тренажі автоматизованого повчального засобу, - тренажера, запропонований новий підхід при розгляді інформаційного простору кількісних і якісних характеристик технологічних параметрів енергооб'єктів з використанням кластерного аналізу на основі апарату теорії фракталів.


Ключові слова: модель і алгоритм ухвалення рішень, модель тренажу і тренажера, кластерний аналіз і фрактальна розмірність інформаційного простору