1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Моделювання залежності електроспоживання від часового фактора

Моделювання залежності електроспоживання від часового фактора

О.Б. Ахієзер, Р.С. Певний, Є.Л. Піротті
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянута можливість використання нестаціонарного стохастичного процесу як математичної моделі щодобового споживання електричної енергії, а також зроблено прогноз споживання електроенергії окремим регіоном на протязі одного місяця. За допомогою регресійного аналізу визначені довірчі інтервали для індивідуальних середніх значень цього споживання. Одержані експериментальні значення підтверджують ефективність побудованої математичної моделі.


Ключові слова: енергоспоживання, нестаціонарний стохастичний процес, спектральній розклад, кореляційна функція, прогноз, статистичні методи аналізу