1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Оцінювання просторово-часових можливостей космічних систем дистанційного зондування Землі

Оцінювання просторово-часових можливостей космічних систем дистанційного зондування Землі

О.О. Білобородов, Г.В. Рибалка
Системи обробки інформації. — 2013. — № 2(109). С. 11-15.
УДК 629:78
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті наведені результати досліджень процесу застосування космічних систем дистанційного зондування Землі при виконанні завдань зйомки площинних об’єктів. Запропоновані напрямки підвищення оперативності зйомки при обмеженні показника просторової повноти за рахунок застосування еволюційного методу стохастичної оптимізації.


Ключові слова: застосування космічних систем дистанційного зондування Землі, оцінювання просторово-часових можливостей
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Білобородов О.О., Рибалка Г.В. Оцінювання просторово-часових можливостей космічних систем дистанційного зондування Землі. Системи обробки інформації. 2013. № 2(109). С. 11-15.