1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Адаптивна корекція попередньої обробки сигналів з використанням технології сурогатних даних в задачах спектрального аналізу

Адаптивна корекція попередньої обробки сигналів з використанням технології сурогатних даних в задачах спектрального аналізу

В.І. Василишин
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розглядається задача адаптивної корекції попередньої обробки сигналів, що спостерігаються на фоні шуму, при їх спектральному аналізі методом Root-MUSIC з використанням технології сурогатних даних, отриманих рандомізацією фаз спектральних компонент спостережень. Представлені результати імітаційного моделювання адаптивної корекції обробки спостережень, які показують ефективність застосування цієї технології для підвищення точності оцінювання компонент енергетичного спектра сигналу при низьких значеннях відношення сигнал-шум (ВСШ). На відміну від неадаптивної корекції точність оцінювання, що отримується з використанням адаптивної корекції при високих ВСШ, порівняна з точністю початкового метода Root-MUSIC.


Ключові слова: сурогатні дані, власноструктурні методи, адаптивна корекція