1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Використання концепції невизначеності в задачах аналізу і синтезу автоматизованих систем керування технологічними процесами

Використання концепції невизначеності в задачах аналізу і синтезу автоматизованих систем керування технологічними процесами

Г.І. Манко, О.І. Карнін
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджуються можливість і методи використання концепції невизначеності для оцінки якості керування. Для оцінювання невизначеності керуючої дії запропоновано використовувати інформаційний критерій невизначеності у вигляді відношення кількості дезінформації, що вноситься керуючим пристроєм, до максимально можливої її кількості. Сформульовані основні визначення і виведені математичні вирази для оцінки невизначеності керуючих дій автоматизованих систем керування технологічними процесами.


Ключові слова: невизначеність, критерій, якість керування, цільова область, дезінформація, інформаційна насиченість, інтегральна характеристика мінливості

Whoops, looks like something went wrong.