1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. АНАЛІВ НЕЧІТКИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ОЦІНКИ СТАНУ ОБ’ЄКТІВ. КОМБІНОВАНА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА

АНАЛІВ НЕЧІТКИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ОЦІНКИ СТАНУ ОБ’ЄКТІВ. КОМБІНОВАНА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА

Л.Г. Раскін, Т.І. Каткова, В.О. Головко
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено короткий огляд традиційних технологій побудови нечітких експертних систем оцінки стану об'єктів. В результаті аналізу принципів функціонування відомих нечітких експертних систем виявлені їх недоліки. Запропоновано структуру і відповідна математичну модель комбінованої системи оцінки стану, об'єднуюча регресійний підхід системи Такагі-Сугено з Байесовим механізмом логічного виводу.


Ключові слова: нечіткі експертні системи, розрахунок нечіткого розподілу апостеріорної вірогідності станів об'єкту, комбінований механізм логічного виводу

Whoops, looks like something went wrong.