1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Метод формування обмежень в задачі структуризації журналів реєстрації подій

Метод формування обмежень в задачі структуризації журналів реєстрації подій

Є.О. Богатов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновано метод формування обмежень при підготовці даних для process mining. Запропонований метод спрямований на побудову такої сукупності обмежень для вихідних даних з журналів реєстрації подій, котрі дозволили б сформувати моделі підпроцесів, пов'язаних з окремими елементами організаційної структури та обробкою заданих об'єктів.


Ключові слова: бізнес-процес, модель журналу реєстрації подій, відношення порядку, обмеження