1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Обчислювальні аспекти методу динамічного програмування при розв’язанні дискретної задачі оптимального керування для систем другого порядку

Обчислювальні аспекти методу динамічного програмування при розв’язанні дискретної задачі оптимального керування для систем другого порядку

Н.Б. Репнікова, А.В. Писаренко, К.М. Москаленко
Системи обробки інформації. — 2013. — № 2(109). С. 164-166.
УДК 519.857
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Дана стаття присвячена розв’язанню дискретної задачі оптимального керування для систем другого порядку з одним вхідним і одним вихідним сигналами. Для розв’язання цієї задачі був використаний метод динамічного програмування. Алгоритм, запропонований в [1], був модифікований таким чином, щоб його можна було застосувати для розв’язання задач із закріпленим правим кінцем. За модифікованим алгоритмом було розроблено скрипт для пакету прикладних програм MATLAB. Також було побудовано модель описаної системи в MATLAB/Simulink, за допомогою якої було підтверджено правильність отриманого в результаті роботи скрипта розв’язку.


Ключові слова: оптимальне керування, динамічне програмування, цифрова система
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Репнікова Н.Б., Писаренко А.В., Москаленко К.М. Обчислювальні аспекти методу динамічного програмування при розв’язанні дискретної задачі оптимального керування для систем другого порядку. Системи обробки інформації. 2013. № 2(109). С. 164-166.