1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Оптичний сенсор на основі напівпровідникових квантово-розмірних структур для визначення конденсованої ароматики у водних об’єктах довкілля

Оптичний сенсор на основі напівпровідникових квантово-розмірних структур для визначення конденсованої ароматики у водних об’єктах довкілля

О.А. Сушко, М.М. Рожицький
Системи обробки інформації. — 2013. — № 2(109). С. 259-264.
УДК 620.3:502/504
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі представлений огляд існуючих фізико-хімічних сенсорів, що використовуються для визначення хімічних органічних канцерогенів у водних об’єктах довкілля. Особлива увага приділяється оптичним сенсорам, до складу яких входять наноматеріали, так званим нанофотонним сенсорам. Описані принципи роботи, побудови та застосування розробленого нанофотонного сенсора для визначення конденсованої ароматики – поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у водних об’єктах навколишнього середовища на прикладі одного з найбільш шкідливих представників класу ПАВ – 3,4-бензо[а]пірену. Перевагами розробки є простота і дешевизна конструкції, експресність аналізу, низька межа виявлення, висока селективність та можливість автоматизації аналізу, обробки, збереження та накопичення інформації, що обумовлює можливість її застосування в екології, медицині та фармації.


Ключові слова: інформаційна система, оптичний сенсор, нанофотоніка, напівпровідникові квантоворозмірні структури, поліциклічні ароматичні вуглеводні, 3,4-бензо[а]пірен
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сушко О.А., Рожицький М.М. Оптичний сенсор на основі напівпровідникових квантово-розмірних структур для визначення конденсованої ароматики у водних об’єктах довкілля. Системи обробки інформації. 2013. № 2(109). С. 259-264.