1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(111)'2013
  5. Матричний метод оцінювання впливу похибок

Матричний метод оцінювання впливу похибок

М.О. Пустовойтов, О.В. Самойліченко
Системи обробки інформації. — 2013. — № 4(111). С. 32-35.
УДК 006.91:004.942
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті запропоновано матричний метод розв’язання проблеми оцінки впливу параметричних збурень на поведінку автономної динамічної системи. Отримані наближені аналітичні співвідношення між спектром та елементами матриці коефіцієнтів системи вирішують поставлену проблему для параметрів різної природи, у першу чергу тих, які пов’язані з невизначеністю вимірювань та виробничими допусками. Застосування методу показано на прикладі лінеаризованої динамічної системи.


Ключові слова: параметричні системи, похибка, матриця, власні значення, метод збурення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Пустовойтов М.О., Самойліченко О.В. Матричний метод оцінювання впливу похибок. Системи обробки інформації. 2013. № 4(111). С. 32-35.