1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. Методологічні основи засад розуміння нечіткого нестохастично невизначеного середовища та досліджень наявності в ньому явищ природи

Методологічні основи засад розуміння нечіткого нестохастично невизначеного середовища та досліджень наявності в ньому явищ природи

В.М. Більчук
Системи обробки інформації. — 2013. — № 5(112). С. 2-6.
Тематика статті: Загальні питання
УДК 619.8 +510.22
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Досягнення зацікавленості особи, яка приймає рішення (ОПР), щодо розуміння суттєвості певного явища природи та його зміни за часом, забезпечується відпрацюванням нею методологічних основ, – як сукупності прийомів послідовності досліджень в напряму пізнавання певного реального явища природи, – за її суб’єктивним баченням. З точки зору мети зацікавленості ОПР будь-якім об’єктом та проявом природи, не залежно від того коли і ким створені, чи коли і чим викликані, об’єктивно існують в природі та функціонують до прояви суб’єктивного їх бачення ОПР, тому вони складають для ОПР зміст явищ природи. Відокремлення деякої цілісності ОПР для подальшого розгляду – складає зміст системи. Суб’єктивне бачення переліку факторів та їх природи забезпечує виявлення природного змісту середовища, в якому функціонує система, а метод виявлення найсуттєвіших факторів дозволяє визначити модель системи. В разі, коли фактори формують визначене середовище чи стохастично невизначене середовище, ОПР має підстави стверджувати, що вона повинна розглядати модель простої системи, а мета дослідження може формулюватися як рекомендації щодо управління процесом функціонування простої системи за часом. В разі, коли фактори формують нечітке нестохастично невизначене середовище, ОПР має підстави стверджувати, що слід формувати модель складної системи, а мета дослідження може формулюватися як рекомендації щодо впливу на формування власної поведінки цілеспрямованого розвитку процесу функціонування складної системи за часом.


Ключові слова: нестохастичність, нечіткість, невизначеність, середовище, прийняття рішень
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Більчук В.М. Методологічні основи засад розуміння нечіткого нестохастично невизначеного середовища та досліджень наявності в ньому явищ природи. Системи обробки інформації. 2013. № 5(112). С. 2-6.