1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. Синтез оптимальних і квазіоптимальних вузькосмугових систем апертурного синтезу

Синтез оптимальних і квазіоптимальних вузькосмугових систем апертурного синтезу

В.К. Волосюк, В.В. Павліков, С.С. Жила
Анотації на мовах:


Анотация: Синтезується алгоритм оптимального відтворення радіометричного зображення (РМЗ) у вузькосмугових багатоантенних радіометричних системах апертурного синтезу. Досліджується гранична похибка оцінювання РМЗ. Обґрунтовується доцільність переходу до квазіоптимальної обробки просторово-часових сигналів в багатоканальній кросскореляційно-компенсаційній радіометричній системі і досліджуються втрати точності, пов'язані з відмовою від оптимальної обробки. Знайдено аналітичні вирази для функцій невизначеності систем, що реалізують оптимальні та квазіоптимальні операції обробки сигналів.


Ключові слова: вузькосмугова система апертурного синтезу, функція невизначеності радіометричної системи, кросскореляційно-компенсаційна радіометрична система, багатоелементна антенна решітка, радіометричне зображення