1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. МЕТОДИКА ПОБУДОВИ 3D МОДЕЛІ ТРІАНГУЛЯЦІЙНОЇ НЕРЕГУЛЯРНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ ДАНИХ РЕГУЛЯРНОЇ РЕШІТКИ ВИСОТ

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ 3D МОДЕЛІ ТРІАНГУЛЯЦІЙНОЇ НЕРЕГУЛЯРНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ ДАНИХ РЕГУЛЯРНОЇ РЕШІТКИ ВИСОТ

О.О. Замірець, С.М. Андрєєв
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблена методика побудови 3D моделі тріангуляційної нерегулярної мережі (TIN) на основі даних регулярної решітки висот (GRID). Проведений геостатистичний аналіз просторових даних про висоти. Побудовані TIN і GRID 3D моделі місцевості. Проведена інтерполяція методом кригінга. Створена карта розподілу значень висот.


Ключові слова: моделі рельєфу, 3D моделювання, тріангуляційна нерегулярна мережа