1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. Оптимізаційна модель розвитку соціальної інфраструктури малих міст і селищ України

Оптимізаційна модель розвитку соціальної інфраструктури малих міст і селищ України

Д.С. Бирюков, О.В. Заславська
Системи обробки інформації. — 2013. — № 5(112). С. 71-76.
УДК 519.8 : 332.14
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі представлена математична модель дискретної оптимізації, що описує прийняття рішень з розвитку соціальної інфраструктури адміністративно-територіальних одиниць. Характерними особливостями даної оптимізаційної задачі є використання булевих та цілочисельних змінних, оптимізація за мінімаксним критерієм, наявність фіксованої та змінної складових в функції витрат, обмежень на поєднання наборів значень булевих змінних та обмежень на інтервалах для цілочисельних змінних. Запропоновано декомпозиційний алгоритм розв’язування даної задачі дискретної оптимізації, робота якого полягає в цілеспрямованому формуванні та розв’язуванні послідовності параметризованих підзадач. Представлено ілюстративний приклад розв’язування оптимізаційної задачі за даними про стан соціальної інфраструктури малих міст Харківської області.


Ключові слова: дискретна оптимізація, декомпозиційні алгоритми, задачі з фіксованими та змінними витратами, регіональний розвиток, соціальна інфраструктура
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бирюков Д.С., Заславська О.В. Оптимізаційна модель розвитку соціальної інфраструктури малих міст і селищ України. Системи обробки інформації. 2013. № 5(112). С. 71-76.