1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Методологічні основи опису процесу функціонування складної системи

Методологічні основи опису процесу функціонування складної системи

В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов
Системи обробки інформації. — 2013. — № 6(113). С. 5-12.
Тематика статті: Загальні питання
УДК 519.8+510.22
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Пропонуються методологічні основи опису процесу функціонування складної системи як подання економічної системи багаторівневої ієрархічної структури, які включають: сукупність факторів, які визначають процес функціонування підсистем на кожному ієрархічному рівні та економічної системи в цілому; принципи, концепції, які приймаються при розгляді функціонування економічної системи; метод визначення значущості функціонування підсистем та їх спрямованості на процес функціонування економічної системи в цілому.


Ключові слова: нечітке нестохастично невизначене середовище, складна система, структура, ієрархія, значущість
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Більчук В.М., Гриб Д.А., Дзеверін І.Г., Воробйов О.В. Методологічні основи опису процесу функціонування складної системи. Системи обробки інформації. 2013. № 6(113). С. 5-12.