1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Метод умовних найменших квадратів для побудови моделі похибки термопар

Метод умовних найменших квадратів для побудови моделі похибки термопар

О.В. Кочан
Системи обробки інформації. — 2013. — № 6(113). С. 90-95.
УДК 519.2, 536.532
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто проблеми, що виникають при моделюванні наслідків процесу деградації електродів термопар – похибки часового дрейфу функції перетворення та похибки від набутої в процесі експлуатації термоелектричної неоднорідності термоелектродів. Показано, що, при використанні класичного методу найменших квадратів (МНК), отримані при умові рівності нулю вільного члена оцінки моделей є зміщеними. Оцінки параметрів моделей, в яких вільний член не рівний нулю, володіють всіма властивостями МНКоцінок, але вони не мають фізичного змісту. Запропоновано новий метод, в якому модель має фізичний зміст, оцінки коефіцієнтів якого є незміщеними. Метод названо методом умовних найменших квадратів.


Ключові слова: метод найменших квадратів, МНК-оцінки параметрів моделі, термопари, похибка від часового дрейфу, похибка від набутої термоелектричної неоднорідності
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кочан О.В. Метод умовних найменших квадратів для побудови моделі похибки термопар. Системи обробки інформації. 2013. № 6(113). С. 90-95.