1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Інваріантний підхід до виявлення радіолокаційних сигналів на фоні пасивних перешкод в умовах апріорної невизначеності

Інваріантний підхід до виявлення радіолокаційних сигналів на фоні пасивних перешкод в умовах апріорної невизначеності

І.Г. Леонов, А.Є. Присяжний, Д.С. Сидоренко, Р.М. Животовський
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається одне з важливих завдань сучасних систем радіолокації та навігації: виявлення сигналів в умовах параметричної апріорної невизначеності, коли ймовірнісні розподіли спостережуваних даних містять заважаючі параметри унаслідок того, що рівень сигналів, потужності шумів, коефіцієнт передачі каналу зв'язку зазвичай бувають невідомі на приймальній стороні. Надається формулювання статистичного завдання виявлення та основних вимог до алгоритмів розв’язування в цих умовах. Наводяться розв’язання ряду практичних задач виявлення сигналів на фоні шумів невідомої потужності. Показана реалізація отриманих оптимальних алгоритмів обробки прийнятих коливань у вигляді відповідних функціональних схем. Представлені результати комп'ютерного моделювання режекторного фільтру, що дозволяє не тільки подавити заваду, але і побудувати доплеровський вимірювач швидкості.


Ключові слова: інваріантність, пасивні завади, виявлення сигналів, режекторний фільтр