1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Вплив коефіцієнту часового масштабування сигналів типу фрактальний гаусів шум на його енергетичні, статистичні та кореляційні властивості

Вплив коефіцієнту часового масштабування сигналів типу фрактальний гаусів шум на його енергетичні, статистичні та кореляційні властивості

Ю.Я. Бобало, Р.Л. Політанський, М.М. Климаш, А.Д. Верига
Системи обробки інформації. — 2013. — № 7(114). С. 164-170.
УДК 621.39
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Робота присвячена вивченню властивостей сигналів типу фрактальний гаусів шум (далі – ФГШ). Авторами досліджені спектральна густина потужності, числові характеристики та автокореляційна функція сигналів типу ФГШ. Встановлено їх залежність від коефіцієнту часового масштабування. Зокрема показано, що збільшення коефіцієнту часового масштабування підсилює вплив параметра Херста на спектральну густину потужності, що узгоджується із результатами, отриманими раніше Мандельбротом.


Ключові слова: ФГШ, показник Херста, коефіцієнт часового масштабування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бобало Ю.Я., Політанський Р.Л., Климаш М.М., Верига А.Д. Вплив коефіцієнту часового масштабування сигналів типу фрактальний гаусів шум на його енергетичні, статистичні та кореляційні властивості. Системи обробки інформації. 2013. № 7(114). С. 164-170.