1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Розвиток теорії виявлення радіосигналів. основи енергетичного виявлення

Розвиток теорії виявлення радіосигналів. основи енергетичного виявлення

Г.В. Пєвцов, А.Я. Яцуценко, Д.В. Карлов, М.Ф. Пічугин, Ю.В. Трофіменко, О.Ю. Чернявський, М.В. Борцова
Анотації на мовах:


Анотация: Висловлюється альтернативний варіант енергетичної теорії виявлення радіосигналів, розробленої на підставі обліку закону збереження енергії М.В. Ломоносова і байесовской безумовної оптимізації статистичних рішень. Енергетичне виявлення радіосигналу – це пошук інтервалу часу, де сумарна енергія сигналу і шуму по відношенню до усередненої енергії внутрішнього шуму перевищує поріг виявлення із заданими якісними показниками. Розглядаються способи послідовного і паралельного енергетичного виявлення радіосигналів на радіочастоті по енергетиці, сумірних або менших рівня внутрішнього шуму радіоприймача, без урахування і з урахуванням впливу зовнішніх активних маскуючих перешкод.


Ключові слова: радіосигнал, статистичне рішення, енергія, радіочастота