1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Спосіб реалізації циклічних кодів з виправленням багатократних помилок у прийнятій комбінації

Спосіб реалізації циклічних кодів з виправленням багатократних помилок у прийнятій комбінації

М.Д. Рисаков, В.В. Куценко, І.Л. Костенко, А.П. Кулик, Д.М. Воронов
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовано можливість побудови циклічних кодів з виправленням багатократних помилок. Запропоновані утворюють і перевірочні поліноми для побудови циклічних кодів, що дозволяють виправляти двох, трьох і чотириразові помилки в прийнятій кодовій комбінації. Отримані перевірочні матриці для таких кодів. Запропоновано та обґрунтовано алгоритм трьохетапної обробки декодером синдрому прийнятої комбінації циклічного коду, що дозволяє істотно скоротити обсяг пам'яті декодера і число розрахункових операцій для визначення перекручених розрядів.


Ключові слова: циклічний код, систематичний код, синдром, кодова відстань, кодер, декодер