1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Моделі формування повідомлень з прийнятих кадрів при мультимаршрутній передачі даних в комп'ютерних мережах

Моделі формування повідомлень з прийнятих кадрів при мультимаршрутній передачі даних в комп'ютерних мережах

C.І. Шматков
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розроблені моделі одного з основних етапів процесу обміну повідомленнями в мультимаршрутних комп’ютерних мережах – формування повідомлень з прийнятих кадрів. Моделі побудовані на основі використання ймовірнісно-часових графів та апарату виробляючих функцій. В якості засобів формального представлення використовуються структури семантико-числової специфікації. Розроблені моделі дозволяють обґрунтовано вибирати найбільш ефективний варіант формування повідомлень з прийнятих кадрів при мультимаршрутній передачі.


Ключові слова: комп’ютерні мережі, мультимаршрутна передача, ймовірнісно-часові графи, семантико-числова специфікація