1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(116)'2013
  5. Алгебраїчний метод ідентифікації наближених множин в інформаційних системах

Алгебраїчний метод ідентифікації наближених множин в інформаційних системах

Д.Е. Ситніков, П.Е. Ситнікова, А.І. Коваленко
Анотації на мовах:


Анотация: У даній статті розглядається інформаційна система з відношенням нерозрізненості . В рамках такої системи аналізуються поняття наближеної множини , а також її верхньої та нижньої апроксимацій . Розглянуто класичний топологічний підхід , запропонований З. Павлаком і новий алгебраїчний метод подання та обробки даних, заснований на описі об'єктів і їх властивостей за допомогою системи унарних предикатів . У результаті використання такого методу апроксимації наближені множини представляються у вигляді логічних формул алгебри кінцевих предикатів.


Ключові слова: Rough sets theory, наближені множини, верхня апроксимація, нижня апроксимації, ставлення непомітності, інформаційна система

Whoops, looks like something went wrong.