1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(118)'2014
  5. Дисперсійний аналіз мережевого трафіку для виявлення та запобігання вторгнень в телекомунікаційних системах і мережах

Дисперсійний аналіз мережевого трафіку для виявлення та запобігання вторгнень в телекомунікаційних системах і мережах

О.О. Кузнецов, О.А. Смірнов, Д.О. Даниленко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються системи виявлення та запобігання вторгнень в сучасних телекомунікаційних системах і мережах. Досліджуються методи моніторингу подій, що складаються в аналізі мережевої активності окремих служб та інформаційних сервісів телекомунікаційних систем і мереж. Пропонується використовувати математичний апарат дисперсійного аналізу для обробки результатів моделювання телекомунікаційних систем і дослідження статистичних властивостей мережевого трафіку при визначенні значущості розбіжності чи збігу характеристик. Пропонований підхід полягає у використанні статистичного критерію Фішера, заснованого на оцінці співвідношення вибіркових дисперсій, що дозволяє з заданим рівнем значущості перевіряти гіпотезу про однорідність статистичних властивостей мережевого трафіку щодо показника розсіювання (дисперсії). Отримані результати експериментальних досліджень рекомендується використовувати для вдосконалення механізмів моніторингу мережевої активності окремих служб та інформаційних сервісів, в тому числі і для виявлення і запобігання вторгнень в телекомунікаційних системах та мережах.


Ключові слова: телекомунікаційні системи та мережі, система виявлення і запобігання вторгнень, дисперсійний аналіз

Whoops, looks like something went wrong.