1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(120)'2014
  5. Методика визначення рівнів значущості факторів, формуючих нечітке нестохастичне невизначене середовище цілеспрямованого функціонування складної системи

Методика визначення рівнів значущості факторів, формуючих нечітке нестохастичне невизначене середовище цілеспрямованого функціонування складної системи

В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос
Системи обробки інформації. — 2014. — № 4(120). С. 106-112.
УДК 519.8+004.81
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається складна система, цілеспрямоване функціонування якої визначається факторами, які за своєю природою можуть мати політичне, економічне, соціальне, етичне, етнічне, суб’єктивне та інші спрямованості та складають в цілому множину   1 iD d , i ,m достатньо великого обсягу (декілька десятків чи сотень). Предметна змістовність факторів та розмірність множини D визначаються цілеспрямованістю зацікавленості особи, яка приймає рішення (ОПР). Поставлені у відповідність кожному фактору, зазначеної вище тієї чи іншої природи, змінні в загальному випадку є випадковими немасового характеру. Це визначає що введені ОПР до розгляду фактори формують нестохастичне, невизначене середовище, в якому складна система функціонує. Опис власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи за часом подається з урахуванням рівнів значущості факторів множини D. Для будь-якої підмножини факторів 1 iÐ , i ,n; 1 1 i , j iÐ , i ,n; j ,n ; 1 1 1  i , j ,k i jÐ , i ,n; j ,n ; k ,n , які складають ієрархію декомпозиції структури факторів множини D , рівні значущості факторів відповідають рівням недомінованості елементів нечіткої підмножини ядра нечіткого бінарного відношення строгої переваги факторів як елементів зазначених вище підмножин iÐ , i , jÐ , i , j ,kÐ . Пропонується методичний підхід подолання труднощів, які пов’язані з практичною неможливістю врахування експертами впливів усіх факторів множини   1 iD d , i ,m , які складають решту при визначенні значень функції приналежності нечіткого бінарного відношення нестрогої переваги пари факторів ( r , g ) , r ,s D .


Ключові слова: нестохастичність, нечіткість, невизначеність, складна система, фактор
Бібліографічний опис для цитування:
Більчук В.М., Гриб Д.А., Дзеверін І.Г., Воробйов О.В., Нос І.А. Методика визначення рівнів значущості факторів, формуючих нечітке нестохастичне невизначене середовище цілеспрямованого функціонування складної системи. Системи обробки інформації. 2014. № 4(120). С. 106-112.