1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(12)'2007
  5. Особливості інтервальної математичної моделі задачі упакування кругів з урахуванням похибок

Особливості інтервальної математичної моделі задачі упакування кругів з урахуванням похибок

Л.Г. Євсеєва
УДК 519.859
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Будується інтервальна математична модель оптимізаційної задачі пакування інтервальних кругів у прямокутник. Здійснюється перехід до двохкритеріальної задачі в евклідовому просторі. На підґрунті використання методу оптимізації за групами змінних і модифікованого методу околів, що звужуються, пропонується стратегія розв’язування задачі.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Євсеєва Л.Г. Особливості інтервальної математичної моделі задачі упакування кругів з урахуванням похибок. Системи озброєння і військова техніка. 2007. № 4(12). С. 80-84.