1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(121)'2014
  5. Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням IT-технологій

Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням IT-технологій

К.О. Метешкін, О.Є. Поморцева
Системи обробки інформації. — 2014. — № 5(121). С. 183-189.
УДК 37:004
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Актуальність матеріалу, наведеного у статті, обумовлена проблемами, що склалися у вищих навчальних закладах нашої країни. Річ у тім, що сучасна навчальна й наукова література з педагогіки недостатньо висвітлює питання, пов'язані із впливом інформаційно-комунікаційних чинників на процеси навчання, освіти й виховання. Наведені в даній статті дослідження можливості реалізації системної моделі у вигляді бази навчальних знань показали доцільність використання існуючих інформаційних систем і ресурсів, таких як Moodle (який використовується багатьма вишами) з метою зберігання навчальних програм, навчальнометодичних матеріалів, змісту дисциплін для дистанційного навчання, а також системи підтримки освітніх процесів у вигляді сайту кафедри. Наведений у статті матеріал базується на реально діючій системі підтримки освітніх процесів, яка постійно використовується в рамках однієї окремої кафедри. Грамотне використання всіх ресурсів цієї системи дозволило підвищити ефективність як якісного, так і кількісного оцінювання окремих сторін професійної діяльності науково-педагогічних працівників вишів.


Ключові слова: система підтримки освітніх процесів, освітній процес, ефективність, модель, кількісне і якісне оцінювання, інформаційні технології, дистанційна форма навчання
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Метешкін К.О., Поморцева О.Є. Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням IT-технологій. Системи обробки інформації. 2014. № 5(121). С. 183-189.