1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(123)'2014
  5. Просторовий розподіл внутрішньої температури біологічного об’єкта при розв’язанні задач акустотермометрії

Просторовий розподіл внутрішньої температури біологічного об’єкта при розв’язанні задач акустотермометрії

К.С. Дрозденко, О.І. Дрозденко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано підхід до аналітичного розрахунку температурного поля всередині біологічного об’єкта, який дозволяє на підставі розв’язання рівняння теплопровідності за виміряною температурою всередині і на поверхні відновити розподіл температури по глибині. За допомогою прикладного пакету Mathcad змодельовані ситуації для граничних значень коефіцієнтів теплопровідності двошарової моделі біологічного об’єкта, які також відрізнялися відношенням коефіцієнтів теплопередачі і об’ємної потужності джерел тепловиділення.


Ключові слова: акустотермометр, акустотермометрія, біологічний об’єкт, внутрішня температура, багатошарова модель, температурне поле, рівняння теплопровідності