1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(13)'2008
  5. Лідари. Основні властивості і перспективи застосування в зразках озброєння і військовій техніці

Лідари. Основні властивості і перспективи застосування в зразках озброєння і військовій техніці

П.Ф. Буданов, М.П. Буданов, Б.О. Демідов
УДК 535.8:681.7
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуті основні властивості лазерного імпульсного зондування: монохроматичність, когерентність, потужність , спрямованість і методи дистанційного лазерного зондування в основі яких лежати процеси взаємодії лазерного випромінювання з речовиною: розсіяння Мі на аерозольних частинках; молекулярне Релєевське розсіяння; комбінаційне розсіяння; флуоресценція, у тому числі і резонансна; резонансне поглинання; диференціальне поглинання і розсіяння, які дозволяють застосовувати лідари в системах и зразках озброєння і військової техніки а саме: в системах локації , стеження, наведення, видимості, далекометрії, прицільно-навігаційної, контролю параметрів радіаційної, хімічної і метеорологічної розвідки, виявлення бойових, сильнодіючих отруйних і радіоактивних речовин, зондування поверхні землі і рельєфу в режимі реального часу, при проведенні космічної, повітряної, наземної і підводної розвідки, крім того застосування лідарних систем приводити до зміни кількісних і якісних характеристик і параметрів озброєння і військової техніки, що в цілому підвищує оперативність, ефективність його застосування.


Ключові слова: лідар, лазерний імпульс, лазерне зондування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Буданов П.Ф., Буданов М.П., Демідов Б.О. Лідари. Основні властивості і перспективи застосування в зразках озброєння і військовій техніці. Системи озброєння і військова техніка. 2008. № 1(13). С. 30-37.