1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(13)'2008
  5. Цифровий алгоритм вимірювання допплерівської частоти гармонічного сигналу

Цифровий алгоритм вимірювання допплерівської частоти гармонічного сигналу

В.І. Баришев, В.В. Печенін, О.А. Коршець
УДК 621. 396.984.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На основі методу максимальної правдоподібності синтезований і досліджений цифровий алгоритм виміру допплерівської частоти за некорельованою виборкою моментів випадання «нулів» гармонічного сигналу, що маскується адитивним шумом. Основною перевагою розробленого цифрового алгоритму є простота обчислень, а отже висока швидкодія, що дуже важливо при оцінці швидкості цілі, яка маневрує на коротких інтервалах часу виміру. Розроблений алгоритм дає істотний виграш у точності виміру частоти в порівнянні з простим методом рахунку числа.


Ключові слова: допплерівська частота, гармонічний сигнал, адитивний шум
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Баришев В.І., Печенін В.В., Коршець О.А. Цифровий алгоритм вимірювання допплерівської частоти гармонічного сигналу. Системи озброєння і військова техніка. 2008. № 1(13). С. 86-89.