1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Оцінка ефективності та ризику прийняття рішень щодо змістовності прогнозованих чітких підмножин впливових факторів на розвиток процесу функціонування складної системи

Оцінка ефективності та ризику прийняття рішень щодо змістовності прогнозованих чітких підмножин впливових факторів на розвиток процесу функціонування складної системи

В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, І.А. Нос
Системи обробки інформації. — 2014. — № 9(125). С. 6-12.
УДК 519.8+004.81
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Сутність змістовності складної системи визначається природною спрямованістю значного за обсягом переліком факторів, які вводить до розгляду особа, яка приймає рішення (ОПР), при опису процесу функціонування її за часом. Складна система володіє властивістю формування власної поведінки розвитку процесу її функціонування за часом. Когнітивна модель процесу функціонування передбачає експертне визначення значущостей факторів з урахуванням їх багатовпливовості як значень функції приналежності нечіткої підмножини ядра нечіткого бінарного відношення строгої переваги факторів, які за означенням складають повну кінцеву множину. Змінні, які відповідають факторам, є випадковими немасового характеру та є мінливими за часом. Когнітивна модель тому відповідає стану при t=τ функціонування складної системи, а прийняте значення α функції приналежності нечіткої підмножини ядра нечіткого бінарного відношення строгої переваги викреслює, на момент часу t=τ, чітку підмножину впливових фактрів, за розумінням ОПР, на власну поведінку розвитку процесу функціонування складної системи. Подається оцінка ефективності та ризику прийняття рішення ОПР щодо прогнозованої змістовності чіткої підмножини факторів при прийнятому α для реалізації цілеспрямованого впливу щодо запобігання негативних тенденцій формування власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи.


Ключові слова: складна система, нечітка підмножина, підмножина впливових факторів, ефективність, ризик, прийняття рішення
Бібліографічний опис для цитування:
Більчук В.М., Гриб Д.А., Дзеверін І.Г., Воробйов О.В., Нос І.А. Оцінка ефективності та ризику прийняття рішень щодо змістовності прогнозованих чітких підмножин впливових факторів на розвиток процесу функціонування складної системи. Системи обробки інформації. 2014. № 9(125). С. 6-12.