1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(128)'2015
  5. Зменшення рівня шуму на цифровому зображенні з використанням технології сурогатних даних та його сингулярного розкладення

Зменшення рівня шуму на цифровому зображенні з використанням технології сурогатних даних та його сингулярного розкладення

П.Ю. Костенко, В.І. Василишин, В.В. Слободянюк, О.В. Плахотенко
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі запропоновано нелінійний метод подавлення адитивного шуму на цифровому зображенні, оснований на його попередній обробці з використанням технології сурогатних даних та сингулярного розкладення зображення, що дозволяє зберегти роздільну здатність при більших рівнях шуму чим при використанні лінійної віконної фільтрації цифрового зображення. Представлені результати імітаційного моделювання попередньої обробки зображення апроксимованого з використанням сингулярного розкладення та ATS-алгоритму (attractor trajectory surrogates) формування сурогатних зображень. Проведено порівняльний аналіз роздільної здатності запропонованого методу з методом лінійної фільтрації зображень.


Ключові слова: сурогатні зображення, ATS- алгоритм, сингулярне розкладення зображення