1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. Нечітко-множинна оцінка стану параметрів техніко-економічних систем

Нечітко-множинна оцінка стану параметрів техніко-економічних систем

М.Ю. Лосєв, Ю.М. Малишко
Системи обробки інформації. — 2015. — № 4(129). С. 33-37.
УДК 504.4.06
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На основі визначення вірогідності приналежності параметра значенню відповідної лінгвістичної змінної проаналізований глибокий взаємозв'язок понять нечетко-интервальной оцінки і імовірнісних характеристик аргументів. Розглянутий спосіб формалізації приватних критеріїв за допомогою функцій приналежності нечітких чисел нечітким множинам, що представляються, як інтервальні і нечеткоинтервальные змінні.


Ключові слова: нечітка множина, багатокритерійна оцінка, складна система, функція приналежності, стан системи, лінгвістична змінна, показник якості, невизначеність, вірогідність приналежності
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лосєв М.Ю., Малишко Ю.М. Нечітко-множинна оцінка стану параметрів техніко-економічних систем. Системи обробки інформації. 2015. № 4(129). С. 33-37.