1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. Моделювання інтенсивності лінійного зносу з урахуванням твердості і середнього тиску на поверхню тертя

Моделювання інтенсивності лінійного зносу з урахуванням твердості і середнього тиску на поверхню тертя

О.А.Вишневський, О.С. Давидов
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблені математичні моделі для визначення інтенсивності лінійного зносу матеріалів з урахуванням твердості і середнього тиску на поверхню тертя. Проаналізована коректність моделі визначення середнього тиску на поверхню тертя за час експерименту і його вплив на результат абразивного зносу. Виконано побудову графіка залежності інтенсивності лінійного зносу від середнього тиску на поверхню тертя і твердості матеріалів, що випробовуються. Отримана поверхня інтенсивності лінійного зносу є геометричною моделлю, що дає можливість прогнозувати величину абразивного зносу матеріалів.


Ключові слова: тертя, тиск, твердість, лінійний знос, математична модель