1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. Спосіб формування моделі інформаційної системи для підтримки стартап-проектів

Спосіб формування моделі інформаційної системи для підтримки стартап-проектів

С.В. Недайвода, О.В. Щербаков, Ю.І. Скорін
Системи обробки інформації. — 2015. — № 4(129). С. 165-167.
УДК 004.415.23
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглянуто відомі способи формування моделі інформаційної системи для підтримки ІТ-проектів. Виявлено основні недоліки існуючих моделей інформаційних систем. Сформульована та поставлена задача створення нового способу формування інформаційної системи для підтримки стартап-проектів. Наведено сутність запропонованого рішення, яке дозволяє позбавитися основних недоліків існуючих способів. Описано основні принципи функціонування способу, що ґрунтується на використанні технології Ajax. Проаналізовано технічний результат, який може бути отриманий при розробці запропонованого способу.


Ключові слова: інформаційна система, стартап, web-додаток, сервер підтримки проектів, Ajax
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Недайвода С.В., Щербаков О.В., Скорін Ю.І. Спосіб формування моделі інформаційної системи для підтримки стартап-проектів. Системи обробки інформації. 2015. № 4(129). С. 165-167.